Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
3. 10. 2013  |  22.57
Domácí stránka  | Časopisy  | Proč inzerovat v časopisech  | Legislativní předpisy

Legislativní předpisy

Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník

  • § 11 a násl. (ochrana osobnosti)
  • § 19b a násl. (ochrana dobré pověsti právnické osoby)


Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obchodní zákoník

  • § 44 a násl. (nekalá soutěž)

Zákon č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 

Zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

 

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 

Zákon č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů o regulaci reklamy