E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ - 2010 - prosinecZprávy z Unie vydavatelů PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU FUNGOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ ČASOPISŮ A ČASOPISECKÉ INZERCE A FUNKCE ČASOPISŮ V NÁKUPNÍM PROCESU - EYE TRACKING
Ve čtvrtek 9. 12. 2010 se v konferenčním centru U Hájků v Praze uskutečnila prezentace kvalitativní části výzkumu, který iniciovala Sekce časopisů Unie vydavatelů a realizovala agentura Millward Brown Czech Republic. Kvalitativní část výzkumu, která se zabývala vnímáním inzerce umístěné v časopisech a navázala na závěry z kvantitativní části výzkumu prezentované 22. 11. 2010, byla realizována metodou oční kamery a doplněna hloubkovými rozhovory.
Hlavní otázkou výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem respondenti vnímají inzerci obsaženou v časopisech. Ukázalo se, že vnímání inzerce umístěné v časopisech je ovlivněno celou řadou faktorů - nejčastěji jejím kreativním zpracováním, umístěním a tematicky zaměřeným kontextem.
Z výzkumu vyplynulo, že respondenti častěji věnovali pozornost celostránkové inzerci či inzerci umístěné na pravé stránce. Pozitivně bylo hodnoceno i umístění reklamy na zadních stranách časopisů či vedle tiráže, která svým obsahem respondenty příliš nerozptyluje.
Pravidla pro výběr velikosti inzerce umístěné v časopisech nelze podle výsledku výzkumu zobecnit. Větší inzeráty zpravidla zaručují jak delší čas strávený s inzercí, tak i větší procento osob, které je zaznamenaly. Samotný formát ovšem není spásou pro zaznamenání inzerce ani doručení sdělení. Naopak na viditelnost inzerce působí více obsahové a grafické zaměření kontextu stránky.
Testování inzerátů oční kamerou z hlediska grafického zpracování potvrdilo pravidlo, že méně někdy znamená více. Vzhledem k tomu, že tisk využívá při svém působení na respondenty pouze zrakových vjemů, je třeba klást důraz zejména na jednoduchý titulek, výrazné písmo a strukturovaný text.
Závěr prezentace kvalitativní části výzkumu přinesl shrnutí: vliv na vnímání inzerce v časopisech je založen na synergii všech sledovaných faktorů, tedy kreativity, umístění a kontextu inzerce.

Kompletní prezentaci výsledků časopiseckého výzkumu naleznete na webové stránce www.webcasopisu.cz.

WORKSHOP V MEDIÁLNÍ AGENTUŘE MÉDEA
Unie vydavatelů uspořádala ve středu 1. 12. 2010 workshop o práci s výsledky výzkumu účinnosti inzerce v časopisech v mediální agentuře Médea. Na workshopu krátce vystoupil ředitel Unie vydavatelů Jozef Šabľa, který účastníky seznámil s cíli a vývojem výzkumu účinnosti tiskové reklamy v časopisech, což je dlouhodobý projekt Sekce časopisů Unie vydavatelů realizovaný od roku 2007. V jeho rámci byly zatím získány údaje o 11 reklamních kampaních a zpracován model efektivity.
V rámci workshopu seznámil představitel agentury GfK Czech Pavel Rusý pracovníky mediální agentury Médea s metodikou a výsledky výzkumu a praktickou prací při modelování efektivity kampaní podle vlastního zadání, které umožňuje model efektivity prostřednictvím online nástroje Octopus.
Workshop byl účastníky z řad výzkumných pracovníků agentury hodnocen převážně kladně. Workshopy se uskuteční během příštího roku i v dalších mediálních agenturách. Následovat budou školení pro pracovníky inzertních oddělení vydavatelů časopisů.

VÝZKUM ÚČINNOSTI INZERCE V ČASOPISECH
Od listopadu probíhá další etapa výzkumu účinnosti inzerce v časopisech. Měřena je kampaň Škoda Auto Česká repuzblika. Jednání probíhá i s firmami z komodity financí a dalšími.

VYDÁN INFORMAČNÍ SERVIS UNIE VYDAVATELŮ
V pondělí 20. 12. 2010 byl vydán a elektronicky distribuován letošní Informační servis Unie vydavatelů. Informační servis je malou ročenkou obsahující základní údaje o prodeji, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů za období tří čtvrtletí roku 2010. Obsahuje i aktuální kontaktní a obchodní údaje členů Unie vydavatelů a jimi vydávaných titulů ve stavu k 15. 12. 2010.

Informační servis je k dispozici také na webu Unie vydavatelů, lze jej stáhnout zde.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY UNIE VYDAVATELŮ (14. 12. 2010)
Dne 14. 12. 2010 se uskutečnila v konferenčním centru U Hájků valná hromada Unie vydavatelů. Valné hromady se zúčastnilo 25 členů Sekce časopisů a Sekce deníků. Valná hromada projednala zprávu o činnosti Unie vydavatelů od prosince 2009, schválila hospodaření Unie vydavatelů v roce 2009 a za leden až říjen 2010. Valná hromada se zaměřila i na činnost Unie vydavatelů v roce 2011, schválila rozpočet a změnu stanov. Zároveň přijala informaci o hlavních oblastech činnosti Unie vydavatelů v příštím roce. Valná hromada rozhodla, že Unie vydavatelů bude nominovat na rok 2011 za předsedkyni ABC ČR ing. Květu Čechovou (Bauer Media) a přijala informaci z jednání správní rady Unie vydavatelů dne 24. 11. 2010 - funkci prezidenta Unie vydavatelů v roce 2011 bude vykonávat předseda Sekce časopisů PhDr. Jaromír Skopalík (Bauer Media). Funkci předsedy dozorčí rady Unie vydavatelů bude podle rozhodnutí z jednání dozorčí rady Unie vydavatelů 26. 11. 2010 vykonávat zástupce Sekce deníků Ing. Tomáš Stránský (Ringier Axel Springer CZ).

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V UNII VYDAVATELŮ
Server Reality.cz oznámil, že k 31. 12. 2010 ukončí členství v Unii vydavatelů.
Novinářská cena 2010 NOVINÁŘSKÁ CENA 2010
Nadace Open Society Fund vyhlásila první ročník soutěže Novinářská cena 2010 v České republice. Soutěž svým obsahem, zaměřením a základními organizačními principy navazuje na obdobnou soutěž, která probíhá již šest let na Slovensku.
Cílem ceny je ocenit konkrétní články, příspěvky nebo pořady realizované v roce 2010, které přispěly k rozvoji demokracie či lidských práv nebo občanské společnosti (například témata transparentní veřejná správa, odpovědné vládnutí, rozvíjení občanské společnosti). Soutěž se v prvním ročníku koná v pěti kategoriích, z nichž jedna je společná československá. Jedná se o kategorie: Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, Nejlepší reportáž, Nejlepší rozhovor, beseda, Blog, komentář nebo krátký publicistický příspěvek a Česko-slovenská cena pro nejlepší vtip, komiks nebo karikaturu.
Přihlášené práce hodnotí odborná porota složená ze zástupců novinářů, akademické obce, profesních sdružení a podobně. Vítěz v každé kategorii obdrží cenu 20 000 Kč a v česko-slovenské kategorii pak 40 000 Kč.
Přihlašovat články mohou autoři, šéfredaktoři nebo vydavatelé, ale i široká veřejnost. Termín pro podání přihlášek je do 31. 1. 2010.
Soutěž má v provozu vlastní webovou stránku www.novinarskacena.cz. Pravidla přihlašování a formulář přihlášky jsou podrobně popsány zde.
WEB ČASOPISŮ - www.webcasopisu.cz
Od zahájení měření návštěvnosti dne 1. 6. 2010 do 28. 12. 2010 webovou stránku www.webcasopisu.cz zhlédlo celkem 17 995 zájemců o jeho obsah.
Web časopisů je pravidelně aktualizován a rozšiřován o informace z akcí pořádaných Sekcí časopisů. Nejnověji byly na web časopisů ve formátu pdf přidány prezentace z výzkumu zaměřeného na konzumaci časopisů a vnímání inzerce v nich umístěné, roli časopisů v nákupním procesu a porovnání role časopisů v kontextu ostatních médií, který pro Sekci časopisů Unie vydavatelů realizovala agentura Millward Brown.

Mediální trh NEJNOVĚJŠÍ OVĚŘOVANÉ NÁKLADY PERIODICKÉHO TISKU - ŘÍJEN 2010
Údaje poskytované kanceláří ABC ČR.
> Deníky, časopisy - říjen 2010
> Inzertní a účelové publikace - říjen 2010
> Deníky a suplementy - www.reklamavnovinach.cz/Fakta a čísla (vývoj za poslední rok)
> Časopisy - www.webcasopisu.cz/Základní data o časopisech (vývoj za poslední rok)

VÝSLEDKY MONITORINGU INZERCE - LISTOPAD 2010
> Listopad 2010
> Deníky a suplementy - www.reklamavnovinach.cz/Fakta a čísla (vývoj za poslední rok)
> Časopisy - www.webcasopisu.cz/Základní data o časopisech (vývoj za poslední rok)Domácí události DENÍK BLESK 3D VÍCE NEŽ 600 TISÍC
Deník Blesk vyšel v pátek 26. 11. 2010 poprvé ve 3D vydání. Podle interních informací vydavatele deník zaznamenal prodej nad úrovní 600 tisíc výtisků. Obvyklý páteční prodej titulu přitom běžně přesahuje 500 tisíc kusů. Kromě některých redakčních stran vyšla ve 3D i inzerce klientů jako je Ikea, Panasonic, Česká spořitelna nebo Colafit.

MĚSÍČNÍK CHEF GURMÁN SE TRANSFORMOVAL NA GURMET
Název gastronomického časopisu Chef Gurmán se od poloviny listopadu změnil na Gurmet. Cena časopisu zůstala na 34 Kč, nezměnil se ani počet stran titulu.

SANOMA SPOUŠTÍ NOVÝ WEB

Vydavatelství Sanoma Magazines Praha spouští nový web mojeastrologie.cz. Projekt je součástí širší strategie Sanomy, která je založená na zásahu cílových skupin prostřednictvím různých typů médií. V tomto případě cílí projekt na specializované publikum se zájmem o esoteriku.

PROFIT SPUSTIL KAMPAŇ

Týdeník Nový profit realizoval v prosinci svou druhou letošní kampaň, tentokrát na podporu prosincových vydání. Kampaň zahrnovala venkovní, internetovou a televizní reklamu. Jeden z vizuálů kampaně byl věnován i letošnímu 20. výročí zahájení vydávání titulu.

NOVINKY V INZERCI VYDAVATELSTVÍ BURDA PRAHA

Vydavatelství Burda Praha, jehož tituly dosud zastupuje na reklamním trhu Lagardére (Hachette Filipacchi), bude od příštího roku zajišťovat prodej inzerce ve většině svých titulů vlastním inzertním oddělením pod vedením Víta Fialy.
Během následujících týdnů přebere Burda od Lagardére 11 svých magazínů (mezi nimi např. Joy, InStyle, Burda či Autohit). Lagardére si ponechá inzertně výkonné magazíny Svět ženy, Katka a Dáša.

BURDA ZKOUŠÍ KRIMI

Vydavatelství Burda Praha vydalo speciál KrimiMix, který je obsahově inspirován vyřešenými i nevyřešenými kriminálními případy. Titul vyšel pod hlavičkou magazínu Svět ženy.

RESPEKT ZAVEDL NEWSLETTER

Zpravodajský týdeník Respekt začal čtenářům zasílat elektronický newsletter. Prostřednictvím elektronického newsletteru jsou čtenářům doporučovány nejzajímavější články z aktuálního vydání.

NOVÝ TITUL XB-1 O SCIFI

Populární sci-fi časopis Ikarie, jenž vycházel pod nakladatelstvím Mladá fronta, skončil. Bývalá redakce se ale rozhodla vydávat nový časopis s názvem XB-1, který bude čtenářům také přinášet sci-fi příběhy. Měsíčník má nového vydavatele - je jím společnost XB-1. Časopis vychází v nákladu 15 tisíc výtisků. Prodejní cena je 75 Kč, pro předplatitele je k mání o deset korun levněji.

SUPERMOTO PRODÁNO

Vydavatelství Business Media CZ prodalo časopis Supermoto vydavateli Petru Ehrlichovi. Magazín bude dále vycházet jako měsíčník.

ZMĚNY VE VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA

Vydavatelství Mladá fronta propouští část zaměstnanců a upravuje portfolio titulů. U některých se změní periodicita. Týdeník o reklamě a marketingu Strategie bude od ledna měsíčník. Prosincovým číslem končí vydávání titulu Juicy. V týdeníku Sedmička každá regionální redakce propustila až třetinu lidí. Zaniknou zároveň její mutace Jindřichův Hradec a Uherské Hradiště, které byly podle výkonného ředitele Romana Stolejdy ekonomicky nejslabší. Propouštět bude i deník E15.

NOVÝM ŘEDITELEM SANOMY SE STAL JOSEF HAVELKA

Do čela vydavatelství Sanoma Magazines Praha se oficiálně od 1. 1. 2011 postaví Josef Havelka, který po třech letech nahradí Józsefa Steffa.

MICHAL KLÍMA BUDE ŘÍDIT SPOLOČNOSŤ 7 PLUS

Společníci a jednatelé slovenského vydavatelství SPOLOČNOSŤ 7 PLUS Jozef Dukes a Štefan Šimák oznámili, že se generálním ředitelem společnosti od 1. 1. 2011 stane Michal Klíma, bývalý generální ředitel vydavatelství Economia.

MLADÁ FRONTA BUDE MÍT NOVÉHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Ve vydavatelství Mladá fronta dochází od 1. 1. 2011 k personální změně. Na pozici generálního ředitele byl jmenován dosavadní člen představenstva zodpovědný za divizi Noviny Ing. David Hurta.

ŘEDITELKOU INZERCE BAUER MEDIA SE STALA KLÁRA KYNOSOVÁ

Inzertní oddělení vydavatelství Bauer Media povede od začátku roku 2011 Klára Kynosová. Post ředitele inzerce ve vydavatelství Bauer Media nebyl obsazen od léta, kdy z vydavatelství odešel Ivo Jerák.

OBCHOD VYDAVATELSTVÍ BUSINESS MEDIA PŘEVEZME TKAČÍK

Vydavatelství Business Media CZ opustí obchodní ředitelka Ivana Cardová, která byla zodpovědná za plánování a koordinaci inzerce. Od začátku roku 2011 bude její kompetence vykonávat generální ředitel vydavatelství Tomáš Tkačík.
WEB REKLAMA V NOVINÁCH
Chcete znát, co nového se událo na trhu deníků v ČR a ve světě? Zajímají Vás nejnovější data o vývoji novinového trhu v České republice i v zahraničí? Chcete vědět, jak efektivně inzerovat v novinách? Navštivte naše webové stránky www.reklamavnovinach.cz, kde najdete mnoho zajímavých a užitečných informací.Zajímavé zprávy EVROPSKÁ UNIE A SAZBA DPH ZA ONLINE PUBLIKACE (Brusel)
Ve středu 1. 12. 2010 zveřejnila Evropská komise své "zelené listy" o DPH a otevřela k tomuto návrhu veřejnou debatu, která potrvá do konce května 2011. Zpráva podrobuje přehodnocení současný status quo v oblasti režimu DPH a dává příležitost k debatě o změnách sazeb pro některé výrobky a služby.
Prvotní prioritou vydavatelů periodik a jejich evropských asociací je zachování snížené sazby DPH při prodeji tisku. Mimo to se ale evropské vydavatelské asociace snaží také prosadit do evropské legislativy sníženou sazbu také pro online publikování obsahu tisku.

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE VYJADŘUJÍ ZNEPOKOJENÍ Z MAĎARSKÉHO MEDIÁLNÍHO ZÁKONA (Brusel, Paříž, Darmstadt)
Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA) vyjádřily obavy nad návrhem maďarského zákona, který by zavedl vysoké pokuty pro novináře a vydavatele, pokud by publikovali jiné informace než ty, které k tomu zřízený státní úřad bude považovat za vhodné.
Zákon vážně ohrožuje svobodu tisku vytvořením prostoru pro subjektivní odsouzení jakéhokoliv novinového článku státním úřadem a penalizování vydavatele a šéfredaktorů prostřednictvím vládou řízených regulačních orgánů. Návrh zákona dramaticky omezuje objektivní zpravodajská média.

ČTENÍ NOVIN OBOHACUJE (Německo)
Pět deníků, okolo 250 německých podnikatelů a více než 1100 učňů se podílí na úspěšném vzdělávacím projektu "Čtení udržuje vzdělávající se pracovníky v kondici".
Kdo čte noviny, je chytrý - chytřejší než ti, kteří noviny pravidelně nečtou. Toto zjištění je v projektu "Čtení udržuje vzdělávající se pracovníky v kondici" doloženo a bude posilováno nejen skrze výpovědi zúčastněných vzdělávajících se pracovníků, ale i skrze vědecký výzkum. U příležitosti mediálního kongresu Svazu vydavatelů novin ve spolkových zemích Porýní-Falc a Sársko v Mainzu byl úspěšný projekt představen více než 100 mediálním pracovníkům stejně jako zástupcům z oblasti ekonomie, politiky a školství.Mezinárodní akce FIPP DIGITAL PUBLISHING COURSE, 21. - 25. 2. 2011, LONDÝN
FIPP otevírá týdenní kurs zaměřený na problematiku digitálního publikování časopisů. Obsah je rozdělen do deseti modulů, jako například Úvod do digitálního publikování, Optimalizace pro vyhledávače, Design mediálních webových stránek, Řízení příjmů z e-mailů, Mobilní zařízení a aplikace, Prodej online reklamy a další moduly věnované měření, výzkumu, personalistice atd. Kurs je pořádán spolu s americkou poradenskou firmou Mequoda Group.
Kurs probíhá v angličtině. Účastnický poplatek činí 2 995 britských liber. V sekretariátu Unie vydavatelů je k dispozici informační brožura. Podrobnější informace jsou publikovány i na webové stránce www.fipp.com. Přihlášky přijímá v sekretariátu FIPP Cristine Scott, která také odpoví na otázky zájemců.

21. SVĚTOVÁ KONFERENCE O NOVINOVÉ INZERCI, 24. - 25. 2. 2011, MALTA
WAN-IFRA pořáda další ročník nejdůležitějšího celosvětového setkání odborníků zaměřeného na otázky novinové inzerce. Letošní ročník konference bude zaměřen na využití možností vývoje reklamního trhu v etapě odeznívající krize a přizpůsobení se menšímu reklamnímu trhu. Cílem konference je pomoci inzertním profesionálům a poskytnout jim nápady na získávání nových zdrojů příjmů a strategie zvyšování současných příjmů.
Z hlavních témat konference vybíráme: Vhled do tržní situace - základní ingredience inzertních příjmů v roce 2011, Tisková inzerce - klíč k naší budoucnosti ve světě posedlém digitálními technologiemi, Cross mediální strategie - velké nápady pro kampaně s přidanou hodnotou, Efektivita - jak spoření peněz může vést k větším příjmům, Budoucí tvář inzerce - Nápady a strategie pro nejbližší dobu a další. Jednací řečí konference je angličtina. Účastnický poplatek pro členy Unie vydavatelů při přihlášení do 21. 1. 2011 činí 1090 Euro + DPH. Přihlašování probíhá online prostřednictvím webové stránky www.wan-ifra.org, kde lze nalézt i podrobnější informace o programu konference.

2nd DIGITAL INNOVATOR´S SUMMIT 2011, 14. - 15. 3. 2011, BERLÍN
Mezinárodní federace vydavatelů časopisů FIPP pořádá pro vydavatele časopisů 2. ročník mezinárodní konference věnované digitálním médiím zaměřené na nové strategie a přístupy ke zvýšování výnosnosti digitálního podnikání.
Digital Innovators Summit je prestižním celosvětovým setkáním odborníků, které se zaměřuje na otázky využití digitálních platforem při distribuci časopiseckého obsahu. Program je založen především na prezentaci případových studií úspěšných strategií realizovaných vydavateli časopisů v různých částech světa v posledním roce. Z jednotlivých témat konference vybíráme: Optimalizace rozmístění obsahu na jednotlivé platformy, Zapojení síly sociálních médií, Maximalizace zisků z obsahu, Inovativní a alternativní obchodní modely pro vydavatele, Pohled ze světa inzerce - jak napumpovat výš příjmy z digitální inzerce, Znovuzískání čtenářů pomocí e-publishingu.
Pro zájemce o akci je zřízena webová stránka www.innovators-summit.com, kde jsou postupně publikovány detailnější informace o programu konference. Zde je také možno se přihlásit. Účastnický poplatek pro členy Unie vydavatelů při přihlášení do 14. 1. 2011 činí 1178 Euro včetně DPH, což je sleva proti poplatku pro nečleny ve výši 1535 Euro. Jednací řečí konference je angličtina.

FIPP RESEARCH FORUM 2011, 7. - 8. 4. 2011, PAŘÍŽ
Mezinárodní federace vydavatelů časopisů FIPP oznámila, že příští ročník odborné konference časopiseckých výzkumníků se uskuteční ve dnech 7. a 8. 4. 2011 v Paříži ve spolupráci s vydavatelstvím Prisma Presse. Součásti programu bude také vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže FIPP Research Award. Bližší informace k soutěži FIPP Research Award naleznete zde.

FIPP RESEARCH AWARD 2011
Mezinárodní federace vydavatelů časopisů FIPP vyhlásila druhý ročník soutěže FIPP Reasearch Award, do níž mohou národní asociace vydavatelů časopisů nebo samostatní vydavatelé přihlásit nejzajímavější výzkumné projekty zaměřené na podporu časopiseckého trhu nebo časopisecké inzerce.
Přihlášené výzkumy bude posuzovat odborná komise složená ze členů FIPP Research Committee vedená předsedou Nicolasem Courem z vydavatelství Prisma Press.
Do prvního ročníku soutěže, jehož výsledky byly vyhlášeny v březnu 2010, byl zařazen i výzkum účinnosti inzerce v časopisech realizovaný pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agenturou GfK Czech. Výzkum byl zařazen na shortlist nejlepších prací. Zvítězil ale projekt Německé asociace vydavatelů časopisů VDZ Ad Impact Monitor.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci FIPP Research Forum v dubnu 2011 v Paříži. Uzávěrka pro přihlášení výzkumů do soutěže je 7. 2. 2011. Soutěže se mohou zúčastnit projekty, jejichž výstupy byly poprvé publikovány v roce 2010. Bližší informace k soutěži jsou publikovány zde.

VÝZVA
Rádi bychom upozornili vydavatele časopisů na možnost přímo nebo prostřednictvím sekretariátu Unie vydavatelů poskytovat do čtvrtletníku FIPP Magazine World informace o novinkách, například nových titulech, zajímavých projektech na podporu inzerce, integrace tištěných a digitálních médií, dosažených příkladných úspěších a důležitých událostech a podobně, které FIPP dále využije ve svém marketingu a bude o nich informovat odbornou veřejnost ve všech částech světa.Informace o dalších akcích v zahraničí sledujte na webových stránkách FIPP a WAN-IFRAPublikace FIPP WORLD MAGAZINE TRENDS 2010/2011
Mezinárodní federace periodického tisku FIPP vydává aktuální edici statistické ročenky World Magazine Trends, která obsahuje údaje o hlavních parametrech vývoje trhu časopisů ve všech rozvinutých zemích. Ročenka vychází již po šestnácté. U každé země jsou k dispozici údaje o vývoji počtu titulů, čtenosti, inzertních příjmech, postavení časopisů ne celém mediálním trhu, různých formách regulace inzerce. Zároveň je u každé země publikován přehled deseti největších titulů v hlavních žánrových kategoriích časopisů, jako jsou časopisy pro ženy, časopis pro muže, motoristické tituly, zpravodajské tituly. K dispozici jsou i informace o titulech v nejdůležitějších skupinách profesních a B2B časopisů.
Publikaci lze objednat na webové stránce www.fipp.com jako tištěnou publikaci, elektronickou publikaci v PDF nebo jen jako data pro Excel. Cena pro členy Unie vydavatelů je za jedno provedení 225 britských liber bez daně a poštovného, za vydání ve dvou formátech 315 liber a ve všech třech nabízených provedeních 475 liber.
Kalendář zahraničních akcí 21. - 25. únor 2011 - FIPP Digital Publishing Course
Místo konání: Londýn

24. - 25. únor 2011 - 21st Newspaper World Advertising Conference & Expo
Místo konání: Malta

14. - 15. března 2011 - FIPP 4th Digital Innovators´ Summit
Místo konání: Berlín

7. - 8. dubna 2011 - FIPP Research Forum
Místo konání: Paříž

12. - 13. dubna 2011 - Digital Media Europe
Místo konání: Amsterodam

10. - 12. října 2011 - FIPP Světový časopisecký kongres
Místo konání: New Delhi

12. - 15. října 2011 - 63. světový novinový kongres
Místo konání: Vídeň

12. - 15. října 2011 - 18. světové forum šéfredaktorů
Místo konání: Vídeň
Kalendář domácích akcí Unie vydavatelů: Leden 2011

11. leden 2011 - direct mail webu deníků
26. leden 2011 - jednání Správní rady Unie vydavatelů
27. leden 2011 - vychází lednové číslo E-mailového zpravodajePRÁVNÍ PORADNA Unie vydavatelů
Zajišťuje právní porady v oblasti vydavatelské činnosti na poradenské lince, vypracování stanovisek, expertiz, smluv pro členy Unie vydavatelů. Právní problémy, které se týkají vztahů k zaměstnavateli, nejsou předmětem poradenství. Právní porady na poradenské lince jsou poskytovány každé pondělí od 15,00 do 16,00 hodin na telefonním čísle 222 511 745 nebo v sídle advokátní kanceláře JUDr. H. Chaloupkové, Na Kozačce 7/1289, Praha 2 - Vinohrady (nová adresa). Poskytování porad a konzultací prostřednictvím poradenské linky hradí Unie vydavatelů.AKTUÁLNÍ INFORMACE O MEDIÁLNÍM TRHU
Unie vydavatelů disponuje úplným přehledem informací o mediálním trhu s důrazem na tiskovou část. Zdrojem informací jsou vlastní průběžně aktualizované údaje o vydavatelích a jejich titulech a také databanka MDS (Media Data System), která obsahuje všechny dosažitelné informace z mediální oblasti od roku 1994. Informace jsou měsíčně aktualizovány, v databázi je cca 4 500 titulů, u kterých je uvedena charakteristika obsahu, kontakty, ceníky inzerce, technické parametry apod.
Aktuální informační servis o mediálním trhu zajišťuje Unie vydavatelů pro vydavatele v rámci svých služeb na telefonním čísle 221 733 427 nebo prostřednictvím e-mailu v pracovních dnech od 9,00 do 17,00 hod.
Základní mediální data a kontaktní údaje členů Unie vydavatelů a jejich titulů naleznete v Ročence Unie vydavatelů 2010, která je přístupná na www.rocenkaunievydavatelu.czKONTAKT:
Michaela Jehličková - manažerka mediálních služeb Unie vydavatelů
Vydává: UNIE VYDAVATELŮ, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 733 427, + 420 221 733 527; fax: +420 222 322 961, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, internet: http://www.unievydavatelu.cz/, http://www.reklamavnovinach.cz, http://www.webcasopisu.cz